Mejillas
bilou020285:

fleurdulys:

Pushkin in Gurzuf - Ivan Aivazovsky
1880

Wow ! Beautiful !

bilou020285:

fleurdulys:

Pushkin in Gurzuf - Ivan Aivazovsky

1880

Wow ! Beautiful !

mostlycatsmostly:

(via bevos)

cyber-stupidity:

when i think i’m good at something

image

nannaillustrations:

CAT WITH WOOL

nannaillustrations:

CAT WITH WOOL